dna

ГЕНЕТИЧНИ АЛГОРИТМИТази страница представя някои основи на генетичните алгоритми. Страницата е предназначена за използване при обучението по генетични алгоритми без каквито и да било предишни познания в тази област. Само известни познания в компютърното прогр амиране са желателни. Тук могат да бъдат открити няколко интерактивни Java аплети демонстриращи работата на генетичните алгоритми.

Област генетичните алгоритми е много широка, невъзможно е да се покрие всичко в тези страници. Но може да се придобият известни идеи, какво представляват генетичните алгоритми и за какво могат да са полезни те. Не бива да се очаква някаква грандиозна мат ематическа теория в това представяне.

Сега моля изберете next за да продължите. Ако не желаете да прочетете всички встъпителни глави, може да ги пропуснете директно genetic algorithms и да се върнете в последствие.

Вие също може да проверите recommendations за вашия browser.

Този site също има Японски превод.next


(c) Marek Obitko, 1998
Bulgarian translation (c) Todor Balabanov
- Terms of use