I. Въведение


Встъпителни думи

Генетичните алгоритми са част от еволюционото програмиране, което е бързо разрастващата се област на изкуствения интелект.

Както предполагате, генетичните алгоритми са вдъхновени от Дарвиновата теория за еволюцията. Просто казано, решенията на проблеми с генетични алгоритми са еволюционни.


История

Идеята за еволюционни изчисления е била представена през 1960 от I. Rechenberg в неговия труд "Evolution strategies" (Evolutionsstrategie in original). Неговите идеи след това са развити от други изследователи. Genetic Algo rithms (GAs) са представени от John Holland и развити от него и негови студенти и колеги. Това е довело до книгата му "Adaption in Natural and Artificial Systems" публикувана през 1975.

През 1992 John Koza използвал генетични алгоритми за да създава програми извършващи определени задачи. Той нарекъл този метод "генетично програмиране" (GP). Били използвани програми на LISP, защото програмите на този език могат да се изразя ват във формата на "граматично дърво", което е начина по който GA работят.prev             next


(c) Marek Obitko, 1998
Bulgarian translation (c) Todor Balabanov
- Terms of use