II. Биологична Основа


Хромозоми

Всички живи организми се състоят от клетки. Във всяка клетка има еднако множество от хромозоми. Хромозомите са низове от ДНК и служат като модел на целия организъм. Хромозомите се състоят от гени, блокове на ДНК. Всек и ген кодира конкретен протеин. Основоно може да се каже, че всеки ден кодира белег, примерно цвят на очите. Възможните комбинации за белега (т.е. синьо, кафяво) се наричат алели. Всеки ген има своя позиция в хромозомата. Тази позиция се на рича място.

Пълното множество от генетичен материал (всички хормозоми) се нарича геном. Част от множеството гени в генома се нарича генотип. Генотипа е това което се развива след вродения в организъма фенотип, това са физически и душевни характеристики, точно както цвят на очите, интелигентност и т.н.
Репродукция

При репродукцията, първо се появява рекомбинацията (или кросинговер). Гените от родителите формират по някакъв начин изцяло нова хромозома. Ново създаденото потомство следд това може да бъде подложено на мутация. Мутация означава, че елементи от ДНК леко се променят. Тези промени главно са породени от грешки при копирането на гените от родителите.

Приспособимостта на организма се измерва от успешността през неговия живот.prev             next


(c) Marek Obitko, 1998
Bulgarian translation (c) Todor Balabanov
- Terms of use