VIII. Екстремум на Функция


За проблема

Проблема отново е същия - търси се екстремум на функция, но тук може да определите своя собствена 2D функция.
Пример

Графиката представя пространството на търсене, а линиите представят решения (точки в пространството на търсене). Червената линия е най-доброто решение, сините линии са останалите.
Може да въведете своя функция в текстовото поле отдолу под графиката (след въвеждане на промяната натиснете бутона Change). Под него може да дефинирате ограничения на функцията. Функцията може да се състои от x, y, pi, e, (, ), /, *, +, -, !, ^ и функциите abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, cos, cosh, ln, log, sin, sinh, sqr, sqrt, tan и tanh.
Графиката може да се върти чрез влачене на мишката върху нея.
Също може да се променя вероятността за кръстосване и мутация. Checkbox контролите са за прехвърлянето и дали се търси минимум или максимум.
Опитайте да смените функцията и наблюдавайте как работи GA. Ако откриете някои интересни функции, където GA се държи много добре или много странно може да ми я изпратите email.


Тук има аплет, но вашия browser не поддържа Java. Ако желаете да видите аплета, моля проверете изисквания за browser.prev             next


(c) Marek Obitko, 1998
Bulgarian translation (c) Todor Balabanov
- Terms of use