VI. GA Пример
Минимум на Функция


За Проблема

Както е известно от главата за пространство на търсене, разрешаването на проблема често може да бъде изразено като търсене екстремум на функция. Това точно съвпада с проблема който е показан тук.

Някаква функция е дадена и  GA се опитва да намери минимума на тази функция. За други проблеми трябва да се дефинира пространство на търсене и функция за жизнеспособност което означава да се дефинира функция за което се иска да се намери ексремум.
Пример

Може да опитате стратиране на генетичен алгоритъм в следващия аплет чрез натискане на бутона Start. Графиката представлява пространство на търсене и вертикалните линии представляват решения (точки в пространството на търс ене). Червената линия е най-доброто решение, зелените линии са другите. Под графиката е показана старата и новата популация. Всяка популация се състои от двоични хромозоми - червените и сините точки означават нули и единици. В аплета вие може да се наблю дава процеса формиране на нова популация по стъпки.

Бутона Start стартира алгоритъма, Step извършва една стъпка (т.е. формира едно ново поколение), Stop спира алгоритъма и Reset разбърква популацията.
Полезно би било стартиране с натискане на бутона Step и наблюдение как действа GA в детайли. Скициране на GA бе представено в една от предишните глави. Първо може да се наблюдава "прехвърляне" и след това формиране на ново поколение чрез кръстосване и мутация докато новата пополация бъде завършена.


Тук има аплет, но вашия browser не поддържа Java. Ако желаете да видите аплета, моля проверете изисквания за browser.prev             next


(c) Marek Obitko, 1998
Bulgarian translation (c) Todor Balabanov
- Terms of use