Приложение: Други източници


Please note that this list is no longer updated. For more up-to date resources, see the english version.

На тази страница са представени някои избрани връзки към web или ftp, където може да се открие повече информация за генетичните алгоритми и съответстващ материал.

ENCORE, the EvolutioNary COmputation REpository network
ftp://alife.santafe.edu/pub/USER-AREA/EC/ (there are also some others nodes)

FAQ - The Hitch-Hiker's Guide to Evolutionary Computation
ftp://alife.santafe.edu/pub/USER-AREA/EC/FAQ/www/index.html

FAQ - Genetic programming
http://www-dept.cs.ucl.ac.uk/research/genprog/gp2faq/gp2faq.html

The Genetic Algorithms Archive - many links, information about mailing list, some fun stuff
http://www.aic.nrl.navy.mil:80/galist/

Artificial Life Online - links, if you are looking for some introductory materials, look here
http://alife.santafe.edu/

Yahoo! Science:Computer Science:Algorithms:Genetic Algorithms - directory of other links
http://www.yahoo.com/Science/Computer_Science/Algorithms/Genetic_Algorithms/

Usenet groups comp.ai.genetic and comp.ai.alife

Забележка: Всички връзки са проверени по време на създаването. Ако откриете някоя прекъсната, моля уведомете ме .

 prev             next


(c) Marek Obitko, 1998
Bulgarian translation (c) Todor Balabanov
- Terms of use