XIII. Препоръки


Параметри на GA

Тази глава дава някои основни препоръки относно реализацията на собствени генетични алгоритми. Препоръките са много общи. Вероятно по интересно би било експериментиране със собствени GA за специфичен проблем, защото до днес няма основна теория която да о писва параметрите на GA за който и да е проблем.

Препоръките са често резултат от някои емпирични изследвания на GAs, които често са изпълнени само за двоично кодиране.Приложение на GA

Генетични алгоритми се използват при труди проблеми (като NP-трудни), за машинно обучение и прости развиващите се програми. Те също се ползват за някои изкуства, за развиващи се картини и музика.

Предимство на GAs е техния паралелизъм. GA е пътуване в пространството на търсене с повече индивидуалност (и с генотип по скоро фенотип) така те са по гъвкави при попадане в локален екстремум за разлика от някои други методи.

Те са също лесни за описване. Имайки веднъж някакъв GA, само трябва да се напише нова хромозома (само един обект) за разрешаването на друг проблем. Със същото кодиране само се променя жизнената функция и това е всичко. От друга страна, избора на кодиране и жизнена функция може да бъде сложен.

Неудобство на GAs е тяхоно изчислително време. Могат да бъдат по-бавни в сравнение с някои друг методи. Но с днешните компютри това не толкова голям проблем.

За придобиване идея относно проблемите решавани с GA, тук е представен кратък списък на някои приложения:

Повече информация може да бъде открита от връзките в приложението.prev             next


(c) Marek Obitko, 1998
Bulgarian translation (c) Todor Balabanov
- Terms of use